Article
Verzen uit de marge (gehaald): een introductie op Byzantijnse boekepigrammen

Person(s)
Author
Journal
Title
Tetradio - Tijdschrift van het Griekenlandcentrum
Year
2022
Volume
30
Pages 11-34
Vassis abbreviation
Type(s)
Translation(s) of type(s)
Occurrence(s)
Person(s) [535] Gabriel (14th c.) - RGK: III.79e - VGH: 62.G - PLP: II.3426 (bibliography)
Last modified: 2022-06-15.