Type 6267
(formerly typ/4235)

Εὗρον τὸ τέλος οἱ πόνοι τῶν δακτύλων,
κἀμοί, σωτήρ, δώρησαι λύσιν σφαλμάτων,
ὧν ἐν βίῳ πέπρακε τῳ παναθλίῳ.
Title(s) Librarii subscriptio
Text source DBBE
Text status Text completely known
Editorial status Not a critical text
Genre(s) Scribe-related epigram
Metre(s) Dodecasyllable
Tag(s)
Critical Notes 1 τὸ τέλος ] τῶ τέλ(ος) MS
Translation(s) Het harde werk van mijn vingers heeft een einde gevonden.
Geef mij de verlossing van mijn zonden, Redder,
Die ik, miserabel schepsel, in mijn leven begaan heb.
Language
Dutch
Source(s)
J. Boeten, S. De Groot 2022, Verzen uit de marge (gehaald): een introductie op Byzantijnse boekepigrammen, Tetradio - Tijdschrift van het Griekenlandcentrum, 30, 11-34: 23
Comment The verses are followed by the words 'χείρ μου' in ms. Holkham gr. 10.
Bibliography
Number of verses 3
Occurrence(s) [24087] εὗρον τῶ τέλ(ος) οἰ πόνοι τῶν δακτύλ(ων) [04/04/1374]
OXFORD - Bodleian Library - Holkham gr. 10 [14th-15th c.] (f. 19v)
(3 verses)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/6267
Last modified: 2022-06-16.