Person
Gabriel (14th c.)

Name Gabriel
(Self) designation μονότροπος
Date 14th c.
Office monotropos
Identification
Manuscript(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

As Related:
NAPLES - Biblioteca Nazionale - gr. II F 9 [1325]
As Scribe:
Occurrence(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

As Scribe:
As Subject:
Bibliography J. Boeten, S. De Groot 2022, Verzen uit de marge (gehaald): een introductie op Byzantijnse boekepigrammen, Tetradio - Tijdschrift van het Griekenlandcentrum, 30, 11-34: 30-32
Last modified: 2022-06-17.