Journal
Tetradio - Tijdschrift van het Griekenlandcentrum

2004, Tetradio - Tijdschrift van het Griekenlandcentrum, 13

2022, Tetradio - Tijdschrift van het Griekenlandcentrum, 30

External links

Biblio UGent (members of Ghent University)