Type 2394
(formerly typ/471)

Ἄναρχε Θεέ, τὸ τρισόλβιον βίος,
σκέπε, φρούρει, φύλαττε τῷ σοῦ οἰκέτῃ,
Θεοδώρου λέγω δὴ καὶ θύτην·
τήρει αὐτὸν εἰς χρόνους ἀπεράντους·
ὦ Χριστέ μου, σῶσόν με τὸν σὸν οἰκέτην,
τὸν καὶ γράψαντα ταῦτα, τὴν δέλτον ταύτην
(...) τοὺς δὲ ἀναγινώσκοντας ταῦτα·
τήρει αὐτοὺς ἐν τέλει αἰώνων.
Text source E. Follieri, 1969, Codices graeci Bibliothecae Vaticanae selecti temporum locorumque ordine digesti, commentariis et transcriptionibus instructi, Vatican City: 58
Text status Text partially unknown
Editorial status Not a critical text
Genre(s) Scribe-related epigram
Metre(s) Dodecasyllable
Subject(s)
Tag(s)
Translation(s) God die niet kan overheerst worden, jij driewerf gelukzalig leven,
Bescherm, bewaak en koster jouw dienaar,
Ik heb het over de rechtvaardige Theodoros.
Red hem tijdens de tijden ná de tijd.
Mijn christus, red mij, jouw dienaar,
Die dit boek geschreven heeft,
En ook de mensen die dit lezen.
Bescherm hen in het einde der tijden.
Language
Dutch
Source(s)
J. Boeten, S. De Groot 2022, Verzen uit de marge (gehaald): een introductie op Byzantijnse boekepigrammen, Tetradio - Tijdschrift van het Griekenlandcentrum, 30, 11-34: 22
Comment Text of Follieri (1969: 58) modified by DBBE.
Bibliography
Number of verses 8
Occurrence(s) [17859] ἄναρχε θεὲ· τῶ τρησώλβιων βήος [1173]
VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 1853 [1173] (f. 124r)
(10 verses)
Related type(s)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 44: "Librarii subscr."
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/2394
Last modified: 2022-06-16.