Verse variants (6)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Manuscript
Χεὶρ κυρίου χρίουσα χριστοὺς κυρίου 8/43 [20136] Τὴν Μωσαϊκὴν ἀναμετρήσας πλάνην f. 384v FLORENCE - Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) - Plut. 5, Cod. 2
χεὶρ κυρίου χρίουσα χριστοὺς κυρίου, 8/44 [29673] Τὴν Μωσαϊκὴν ἀναμετρήσας πλάνην (unsure) f. 62r NAPLES - Biblioteca Nazionale - gr. II C 2
χεὶρ κ(υρίο)υ χρίουσα χριστοὺς κ(υρίο)υ· 8/44 [29700] τὴν μωσαικὴν ἀναμετρήσ(ας) πλάν(ην) f. 477r-477v -- (alt.) f. 498r-498v OXFORD - Bodleian Library - Barocci 205
χεὶρ κ(υρίο)υ χρίουσα χρίστους κ(υρίο)υ, 8/43 [23085] Τὴν μωσαϊκ(ὴν) ἀναμετρήσας πλάνην f. 375v PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 1328
χεὶρ κ(υρίο)υ χρίουσα χριστ(οὺς) κ(υρίο)υ, | 8/44 [23086] Τὴν μωσαϊκὴν ἀναμετρήσας πλάνην f. 417v-418r PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 1331
χεὶρ κυρίου χρίουσα χριστοὺς κυρίου, 8/44 [29687] Τὴν Μωσαϊκὴν ἀναμετρήσας πλάνην f. 424r VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 844