Verse variants (37)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
γραφεὶ δὲ | μένη· προς χρώνους πολλοῦς· 2/2 [17080] ἠ χεὶρ μὲν ἠ γράψασα σύπετε τάφω f. 193r 1021 PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 375
Γραφῆ δὲ μένει: | Πρὸς χρόνους: | Πληρεστάτους ༶ 2/2 [16999] Η χεῖρ μὲν ἡ γράψασα. | σήπετε τάφωι f. 187r 1022 MILAN - Biblioteca Ambrosiana B 56 sup.
γραφὴ δὲ,| μένει ἐις μακραιώνους χρό|νους: 2/2 [16995] Ὅτι χεὶρ ἡ γρά|ψασα σίπεται τάφω f. 186r 1037 VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 1650
γραφὴ δὲ μένη, εἰς πληρεστάτους χρόνους. 2/2 [21485] ἡ χεῖρ μὲν ἡ γράψασα σίποιτε τάφω f. 33v 1116 MOSCOW - Gosudarstvennyj Istoričeskij Musej (GIM) - Sinod. gr. 485 (Vlad. 8)
γραφῆ δὲ μένει εἰς χρόνους ἀπεράν|τους. 2/2 [17885] χεὶρ μὲν ἡ γράψασα σήπεται τάφω f. 278v 1118 VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 1646
γραφῆ δὲ μένη εἰς αἱῶνας 2/3 [21486] ἡ χεὶρ μὲν ἡ γρἀψασα σίπεται τά|φω f. 178r 1126 MOSCOW - Gosudarstvennyj Istoričeskij Musej (GIM) - Sinod. gr. 406 (Vlad. 401)
γραφῆσα | δὲ μένει εἰς χρόνους ἀπεράντους· 10/10 [17859] ἄναρχε θεὲ· τῶ τρησώλβιων βήος f. 124r 1173 VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 1853
ἡ γραφὴ (δὲ) μένη εἰς χρόν(ους)| πληρεστάτ(ους)· 2/2 [18908] ἡ χεὶρ μ(ὲν) ἡ γρά(ψασ)α σίπετ(αι) τάφω f. 169r 1192 NAPLES - Biblioteca Nazionale - ex-Vind. gr. 9*
ἠ δὲ δέλτος μένοι εἰς χρόνους <πλη>ρεστάτους. 2/2 [18235] ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα, σέσημπται τάφῳ, (gen.) auf der Spiegelkaschierung (Papier) des hinteren Deckels (Atsalos 1991: 748) 13th c. PATMOS - Mone tou Hagiou Ioannou tou Theologou 13
γραφὴ δὲ μένει, αἰῶνας + ἀπεράντους:+. 2/2 [24024] Ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράφουσα, σήπετ(αι) |τάφω f. 321v 13th-14th c. ATHOS - Mone Dionysiou 271
γρα|φὴ δὲ μένη εἰς χρό|νους πληρεστάτους 2/2 [23392] Ή μὲν χεῖρ ἡ γράψασα, | σήπετε τάφω f. 155v 1209 ATHOS - Mone Batopediou 911
τῶ δὲ | γράμμα μένη εἰς | χρώνους πληρεστ|στάτους:~ 2/2 [18517] ἠ μὲν χεῖρ ἠ γράψασα, σή|πεται τάφω f. 120r 1270 ATHENS - Ethnike Bibliotheke tes Hellados 2672
ἡ δε γρα(φὴ) μένη | εἰς χρόν(ους) πληρεστάτ(ους)· 3/3 [18470] ἡ χεῖρ μὲν ἡ γράψασα τήνδε τὴν βί|βλον f. 260r 1285 KALAVRYTA - Mone Megalon Spelaion 37
γραφὴ δὲ μένει εἰς πληρεστάτους χρόνους 2/2 [19027] ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα σήπεται τάφω f. 299r 1291 ATHOS - Mone Batopediou 1486
γραφῆ δὲ μένη αἰῶσι(ν) ἀπεράντ(οις):| 2/2 [17864] ἡ χεῖρ μ(ὲν) ἡ γράψασα σέσι|πται τάφω f. 177v 1292 VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 1877
γραφὴ δὲ μένει εἰς χρόνος πληρεστάτους. 2/2 [21474] χεὶρ μὲν ἡ γράψασα σήπεται τάφω f. 174r 14th c. ALEXANDRIA - Bibliotheke tou Patriarcheiou 106
γραφῆ [sic] δὲ μένει εἰς χρόνους ἀπεράντους 2/2 [18911] ἡ χεὶρ μὲν ἡ γράψασα σίπεται τάφω f. 170r 14th c. NAPLES - Biblioteca Nazionale - gr. II A 2
Γραφὴ δὲ μένει εἰς Χρόνους Μεμνημένη: 2/2 [18860] χεῖρα μὲν ἡ γράψασα σύπεται τάφῳ f. 195v 14th c. PAPHOS - Mone Kukkou 49 (Kyrris)
γραφὴ δὲ μένει εἰς χρόνους με|μνημένη· 2/2 [21504] ἠ μ(ὲν) χεὶρ ἠ γράψασα | σήπετε τάφω f. 18r 14th c. VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 572
γραφὴ δὲ μένει εἰς αἰῶ(νας) | ἀπεράντους+++ 2/2 [17714] ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράφουσα σήπεται τάφω f. 256r 14th-15th c. VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 67
γραφὴ δὲ μένει εἰς χρόνους ἀπεράντ(ους) : - 2/2 [22101] Ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα, | (...) τάφω p. 493 1319 PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 358
γραφὴ δὲ μένει εἱς χρόνους πληρεστάτους:- 3/3 [18598] ἡ χεὶρ μὲν ἡ γράψασα τὴν δέλτον ταύτην f. 134v 1319 VIENNA - Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) - hist. gr. 63
ἡ δὲ γράφη, μένει εἰς χρόν(ους), | πληρεστάτους:- 2/2 [25306] ἡ χεὶρ μ(ὲν) ἡ γράψασα σήπεται τάφω f. 257r 1320 ATHOS - Mone Megistes Lauras Β 89 (Eustratiades 209)
γραφὴ δὲ μένει, αἰῶνας ἀπεράντ(ους)+ 2/2 [21493] ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράφουσα σήπεται τάφω f. 205v 1325 PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 1040
γραφὴ δὲ μενεῖ εἱς ἀπεῖρους αἰῶν(ας) 3/3 [18611] ἡ γὰρ χεὶρ ἡ γράψασα τὴνδε πυκτίδα f. 311v 1332 ISTANBUL - Patriarchike Bibliotheke - Panaghia 44
γραφὴ | δὲ μαίνει· αἰῶνας ἀπεράντους:- 2/2 [17840] ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα, σήπετ(αι) τάφω f. 158r 1362 VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 918
ἡ δὲ γραφὴ μένει εἰς αἰῶνας· 2/3 [21536] Ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα κόνις φανήσεται, f. 124v 1394 VENICE - Biblioteca Nazionale Marciana - gr. app. X 5
Γραφὴ δὲ μένη εἰς χρόν(ους) τελειωτάτους:– 2/2 [24182] ἠ χεὶρ μ(ὲν) η γράψασα καλύπτετε τάφω f. 2r 15th c. ANKARA - Milli Kütüphane gr. 37, Museio tu Kastru 37
ἡ δὲ γραφὴ μένει, εἰς χρόνους πληρεστάτους:- 2/2 [19626] Ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα. σήπεται τάφῳ f. 194v 15th c. MODENA - Biblioteca Estense Universitaria α. S. 8. 11 (Puntoni 172; olim II F 7)
εἰ δὲ γραφὴ μέν(ει) εἰς χρόνους, ἀπεράντους· 2/2 [21496] εἰ μὲν χειρ ἡ γραψασα, συπεται τάφω f. 185v 15th c. PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 1699
Ἡ γραφὴ δὲ μένη, εἰς αἰῶνας ἀπεράντους: 16/29 [20673] Θείου νοητοῦ ἄνθρακας πυρὸς φέρω f. 421v-422r 1405 JERUSALEM - Patriarchike Bibliotheke - Hagiou Saba 229
ἡ δὲ γραφὴ μένει εἰς αἰῶνας:- 2/2 [21503] ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα σήπετ(αι) τάφω f. 212v 1415 VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 52
γρα(φ)ῆ δὲ μ(έν)η εἰς πληρεστάτους χρόνους 2/2 [18305] Ἱ μὲν χὺρ ἡ γράψασα σύπτεται τάφω f. 7v 1417 ATHENS - Ethnike Bibliotheke tes Hellados 2045
οἱ (δὲ) | λόγοι μένουσιν, εἰς αἰώ(νας) ἀπεράντ(ους) :- 2/2 [21563] ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα, σήπεται τάφω f. 264v 1432 PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 96
ἡ δὲ γραφὴ μένει εἰς ἀπεράντους | αἰῶνας.·. 2/2 [21512] εἰ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα σύπτεται τάφῳ f. 188r 05/11/1442 VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Palat. gr. 159
ἡ δὲ γραφὴ μένει εἰς αἰῶνας ἀπεράντους. 2/2 [21535] Ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα σήπεται τύμβῳ f. 205r 1443 VENICE - Biblioteca Nazionale Marciana - gr. Z. 274 (coll. 625)
εἰ δὲ γραφιμένοι, εἰς χρόν(ους) | ἀπεράντους + 2/2 [21513] εἰ μὲν χυρὶ γράψασα, σίπεται τάφω f. 389v 1449 VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Palat. gr. 256