Verse variants (4)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
Αἰνεῖ (δὲ) τοῦτον ἡ δὶς ἓξ. (καὶ) δεικνύει 33/47 [18992] Ἄκουε τοίνυν τῶν ἐπιστολῶν βάθη f. 1r 10th c. PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 224
Αἰνεῖ δὲ τοῦτον ἡ δὶς ἓξ, καὶ δεικνύει 52/100 [26375] Ὁ παῦλος ὁ ἄϋλος ἐκ τῶν πραγμάτ(ων) f. 2v-3r 11th c. PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 219
Αἰνεῖ δὲ τοῦτον ἡ δὶς ἕξ. (καὶ) δεικνύει 52/100 [24102] Ὁ παῦλος ὁ ἄυλος ἐκ τῶν πραγμάτων f. 5v-6r 11th c. VENICE - Biblioteca Nazionale Marciana - gr. Z. 34 (coll. 349)
Αἰνεῖ δὲ τοῦτον ἡ δὶς ἓξ, καὶ δεικνύει 52/100 [18994] Ὁ παῦλος ὁ ἄϋλος ἐκ τῶν πραγμάτ(ων) f. 16r-16v 12th c. PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - Coisl. 217