Verse variants (3)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
τοῦτον γὰρ ἦσαν οὐδαμῶς δεδορκότες. 14/47 [18992] Ἄκουε τοίνυν τῶν ἐπιστολῶν βάθη f. 1r 10th c. PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 224
τοῦτον γὰρ ἦσαν οὐδαμῶς δεδορκότ(ες)· 33/100 [26375] Ὁ παῦλος ὁ ἄϋλος ἐκ τῶν πραγμάτ(ων) f. 2v-3r 11th c. PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 219
τοῦτον γὰρ ἦσαν οὐδαμῶς δεδορκότ(ες)· || 33/100 [18994] Ὁ παῦλος ὁ ἄϋλος ἐκ τῶν πραγμάτ(ων) f. 16r-16v 12th c. PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - Coisl. 217