Verse variants (6)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
ματθαίου μάρκου λουκᾶ καὶ ἰωάννου:- 13/13 [18864] Ἡ δέλτος αὕτη τὴν τετράστοιχον κτίσιν f. 301r 1079 MUNICH - Bayerische Staatsbibliothek - gr. 594
ματθαῖος μάρκος λουκὰς (καὶ) ἰωάννης· 1/4 [27043] ματθαῖος μάρκος λουκὰς (καὶ) ἰωάννης f. 55v 13th c. SINAI - Mone tes Hagias Aikaterines - gr. 189
Μα(τ)θ(αῖος), Μ(ᾶ)ρ(κος), Λου(κᾶς) καὶ Ἰω(άννης), 3/6 [22761] Πέλει ἐν τόδε τῷ Θεογρά(φ)ω τεύχη f. 9v 13th c. ZAVORDA - Mone tou Hagiou Nikanoros 18
ματθέος, μάρκ(ος) λου(κᾶς) καὶ ιω(άννης) 6/15 [21847] ἡ βίβλος ἥδε ἣν σὺ ὁρᾶς ὦ φίλ(ε) f. 1r 13th-14th c. OXFORD - Magdalen College gr. 9
ματθαῖ(ος) μάρκο(ς)· | λουκὰς (καὶ) ἰω(άννης)· 2/8 [20382] τέλο(ς) ἔλαβ(εν), ἡ τετράθμο(ς) βίβλο(ς) f. 267r 14th c. ATHOS - Mone Dionysiou 312
Ματθαίου μάρκου λουκᾶ (καὶ) ἰω(άνν)ου, 3/15 [26603] Ἡ βίβλος ἧδε τῶν θείων (καὶ) πανσόφων f. 412v 1361 ATHOS - Mone Docheiariou 76