Type 3825
(formerly typ/1927)

Θαῦμα μέγα, χθονίοιο περίτροχον ἄντυγα κόσμου
πῶς σοφίῃ Πτολεμαῖος ὑπ' ὄψιν ἤγαγε πᾶσαν,
ὡς εἴ τις μίαν ἔγραφεν ἐν πινάκεσσι πολίχνην.
Οὐ μὲν ἐγὼ τοιοῦτον ἴδον ποτὲ πέπλον Ἀθήνης
δαίδαλα πάντα φερόντα πολύχροα καὶ κατὰ κόσμον,
οἵην τήνδ' ἐνόησα Γεωγραφίην ἐρατεινήν,
εὔθετον εὐκατάτακτον ἀληθέα μάρτυσι πολλοῖς,
τοὶ πολλῶν μερόπων ἴδον ἄστεα καὶ νόον ἔσχον.
Καὶ δροσερὸν λιβάσι μὲν ἰδὼν λειμῶνά τις ἤδη
εἰαρινοῖς βρίθοντα μετ' ἄνθεσι, τέρψε μὲν ὄσσε
καὶ κραδίην ἐχάρη μέγα χάρματι θαῦμα κεράσσας.
Ἀλλ' οὐδὲν μετόπισθεν ἐκεῖθεν ἐδρέψατο κέρδος.
Εἰ δέ τις ὄμμα βάλῃσι νόον περίεργον ἐρείσας
τῇδε Γεωγραφίῃ, τάχ' ἂν μέμψαιτο ἑαυτῷ·
ἀμφ' ὀλίγῳ καμάτῳ γὰρ ὅλης ἀνεμάξατο γαίης
σχῆμα, θέσιν, σχέσιάς τ' ἀλλήλων χώρου ἑκάστου,
καὶ ποταμῶν προχύσεις, πολίων ὀρέων τε κελεύθους,
ἔθνεά θ' ὅσσα νέμοιτο καὶ Ἀμφιτρίτην μετὰ νήσων.
Ἓν δέ τι ἐξερέω, πᾶς δ' ἐν φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
μή σε παραπλάγξειε ποήσιος οὔνομα σεμνόν,
αἴ κε μὴ ὠκεανοῖο βαθὺν ῥόον ἐνθάδε λεύσσῃς
γῆν μιτροῦντα πρόπασαν ἀπειρεσίῃσιν ἐρωαῖς·
κλέπτειν ἀτρεκίην γὰρ ἀεὶ φιλέουσι ποηταὶ
ψευδαλέοις ἐπέεσσι καὶ ἀλλοκότοις ἐνὶ μύθοις.
Ἱστορίῃ δὲ σὺ μούνῃ πείθεό μοι Πτολεμαίου,
ὅττι καὶ ἀξιόπιστος ἀνήρ, προφερέστατος ἀνδρῶν,
οὐδέ μιν οὐδαμόθεν Διονυσίῳ αὐτὸς ἐΐσκω.
Τῶνδε μὲν οὖν ἅλις· ἔργον ἀτὰρ τόδε τηλίκον οἷον
νηρίθμοις ἐτέεσσι κεκευθμένον, οὔποτ' ἐραστοῦ
ἔμμορεν, ὃς φιλόκαλον ἔχων κέαρ ἐς φάος αὐτὸ
ᾗσι φιλοφροσύνῃσιν ἐφωρμήθη προενεγκεῖν.
Ἀλλὰ θεοστέπτοιο μένος μεγάλου βασιλῆος
Ἀνδρονίκου Ῥωμαίων ἡγητῆρος ἀγαυοῦ
(οἷον ἀνέπλασεν ἄν τις ἐλευθερίῃσι λογισμῶν
κάρτα φιλορρώμαιος ἀνακτορέης τύπον ἐικοῦς)
ἔσσυτο καὶ προυτρέψατο θήϊον ἄνδρ' ἐπὶ τῷδε,
ποιμένα τὸν πόλις ἔσχεν Ἀλεξάνδροιο θεουδῆ,
οἷα σοφὸν καὶ τηλεδαπῶν ἐπιΐστορα χώρων·
ὃς καὶ τούτου ἕκητι πόνον ἀνεδέξατο πουλύν,
τέρμα δ' ἐπισταμένως πινυτῶς τ' ἐπεθήκατο τῷδε,
λισσόμενος βασιλῆα Θεὸν πάλιν οὔρια γαίης
Ῥωμαίων πλατύναι, ἅτ' ἐνὶ προτέροις βασιλεῦσιν.
Ἀλλὰ σὺ χαῖρε, μέγα κράτος ἔξοχον Αὐσονιήων,
ἀγλαΐῃ Χαρίτων φιλίῃ τε κεκασμένε Μουσῶν,
ὅττι χρόνοις σοῖς ἔργον τηλίκον ἐξεφαάνθη
σπουδῇ ἡμετέρῃ. Καὶ σοὶ κλέος ἔσσεται αἰεὶ
καὶ χάρις ὀψιγόνοισι μετ' ἀνδρᾶσιν εἵνεκα τοῖο.
Title(s) Τοῦ σοφωτάτου κυροῦ Μαξίμου μοναχοῦ τοῦ Πλανούδη στίχοι ἡρωϊκοὶ εἰς τὴν Γεωγραφίαν Πτολεμαίου, χρόνοις πολλοῖς ἀφανισθεῖσαν, εἶτα δὲ παρ' αὐτοῦ πόνοις πολλοῖς εὑρεθεῖσαν
Text source F. Pontani 2012, Esametri nonniani e mappae mundi: l'epigramma di Massimo Planude per la Geografia di Tolomeo, in C. Gallazzi, B. Kramer, S. Settis (eds.), Intorno al Papiro di Artemidoro. Geografia e Cartografia. Atti del Convegno internazionale del 27 novembre 2009 presso la Società Geografica Italiana. Villa Celimontana, Roma. Colloquium. (vol. 2), Milano, 197-217: 205-217
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Genre(s)
Person(s)
Poet
Maximos Planoudes (1255-1305) - RGK: I.259bis, II.357 - VGH: 286.A (hegoumenos of the Monastery of Saint Auxentios)
Metre(s) Dactylic hexameter
Subject(s)
Tag(s)
Translation(s)
 • Of the Most Wise Monk Maximus Planudes, Heroic Lines on Ptolemy's Geography,
  Which Had Disappeared for a Long Time and Was then Found by Him with Great Toil

  It is a great miracle how Ptolemy through his skill has brought under our eyes
  the entire round curve of the earthly world,
  as if he were depicting on a drawing tablet one single village.
  I have never seen such a robe of Athena,
  carrying in order all the finely wrought and colored patterns,
  in the way I have observed this lovely Geography,
  well arranged, well ordered, and true according to many witnesses,
  who have seen the cities and known the mind of many men.
  If one sees a dewy and watery meadow
  laden with spring flowers, he delights his eyes
  and rejoices his heart, blending great joy with admiration,
  but he gains from this no advantage for the future.
  Whereas if one casts his eye and leans his curious intellect
  on this Geography, he will certainly not blame himself for doing so:
  for, by taking a small trouble, he will get an image of the entire earth,
  its form, its position, the mutual relation of each place,
  the pouring forth of rivers, the roads across cities and mountains,
  the places inhabited by people, and Amphitrite with its islands.
  One thing I shall say, and you all please keep it in your mind:
  do not be misled by the holy name of poetry,
  if you do not see here the deep stream of the Ocean
  surrounding as a girdle all the earth with infinite flows:
  poets always love to conceal the truth
  under false verses and strange myths.
  Listen to me: believe only in Ptolemy's narrative,
  because he is a trustworthy man, the most remarkable of men:
  I shall not by any means compare him to Dionysius.
  Enough of this: such a great work
  buried since innumerable years had never found
  a lover whose heart would cherish the beautiful and be eager,
  through his special affection, to bring it out into the light.
  But the might of the great emperor crowned by God,
  Andronikos, the glorious leader of the Romans,
  (who is exactly such as a free-minded man, great friend of the Romans,
  would shape the ideal image of the ruler)
  hastened to invite to this task a divine man,
  whom the town of Alexander had as its pious shepherd,
  since he is wise and acquainted with remote places.
  He accepted this heavy task for the other’s sake
  and wisely and intelligently accomplished it,
  praying God the King to enlarge once again
  the borders of the Romans, as they were under earlier emperors.
  But hail to you, great supreme power of the Ausonians,
  well equipped with the splendor of the Graces and the friendship of the Muses,
  because in your times such a work reappeared
  thanks to our toil. For this deed you will receive
  perpetual fame and gratitude among future generations.
  Language
  English
  Source(s)
  F. Pontani 2010, The World on a Fingernail: An Unknown Byzantine Map, Planudes, and Ptolemy, Traditio, 65, 177-200: 199-200
 • C'est un grand miracle que la sage façon dont Ptolémée nous a
  présenté si quelqu'un peignait sur les cartes un seul bourg.
  Jamais je n'avais vu pareil péplum d'Athéna
  qui montre tout de façon aussi artistique, colorée et soignée
  que cette aimable Géographie-ci que j'ai vue,
  approprié, ordonnée, vraie, de l'ais de nombreux témoins,
  qui ont connu des cités et les points de vue d'un grand nombre d'hommes;
  et quiconque a déjà vu un pré rafraîchi par le rosée matinale,
  émaillé de fleurs printanières, s'est empli les yeux de plaisir
  et son coeur s'est fort réjoui en alliant la surprise à la liesse;
  mais ensuite il n'en tire aucun profit.
  Quiconque, en revanche, observera d'un oeil scrutateur et attentif
  cette Géographie-ci, nul doute qui'il ne s'en repentira point
  car, sans grande peine, se révéleront à ses yeux, la forme
  de toute la terre, la place de chaque lieu ainsi que les relations entre ceux-ci,
  et les embouchures des fleuves et les positions des villes et montagnes,
  le nombre des nations qui les peuplent, Amphtrite avec ses iles.
  Je vais dire une seule chose et chacun doit la garder bien en tête;
  ne te laisse pas égarer par le nom brillant de la poésie,
  si tu ne vois pas là le cours profond de l'océan
  baignant toute la terre de ses vagues infinies.
  Car les poètes se plaisent toujours à masquer la vérité
  par des paroles mensognères et des histoires étranges;
  toi, cependant, fie-toi seulement à la recherche de Ptolémée,
  parce qu'il est un homme crédible, le plus remarquable de tous les hommes;
  je ne le compare en aucun cas à Denys.
  Assez donc tout cela; mais cette oeuvre si ancienne,
  chachée pendant d'innombrables années, n'a jamais jusqu'à maintenant
  trouvé d'amant qui, de grand coeur, se soit empressé
  de la mettre au jour acev une telle bienveillance.
  Mais le pouvoir du grand roi couronné par Dieu,
  de l'illustre chef des Romains, Andronic,
  pouvoir exemplaire, tel qu'un grand ami des Romains,
  pensant librement l'inventerair comme modèle de l'image royale,
  incita et encouragea vers ce but un homme divin,
  le pieux évêque d'Alexandris,
  tellement savant et connaisseur de contrées lointaines,
  qui, à son instigation, se chargea d'un grand labeur
  et l'accomplit de façon sage et experte,
  priant le roi Dieu d'étendre une fois encore les frontières de la terre
  des Romains, telles qu'elles étaient sous le règne des rois précédents.
  Mais réjouis-toi, grand et sublime pouvoir des Ausones,
  qui te distingues pour l'éclat des Grâces et l'amour des Muses,
  parce qu'une oeuvre si ancienne fut découverte à ton époque
  grâce à notre zèle; et pour cette oeuvre, tu seras toujours loué
  et glorifié par les générations future.
  Language
  French
  Source(s)
  I. Taxidis, 2017, Les épigrammes de Maxime Planude. Introduction, édition critique, traduction française et annotation, Berlin: 89-90
 • Versi eroici del sapientissimo signor Massimo Planude monaco in onore della Geografia di Tolomeo, scomparsa per molti anni, poi da lui riscoperta con grande fatica

  È meraviglioso come Tolomeo con la sua sapienza
  abbia messo sotto gli occhi tutta la rotonda curva del mondo,
  come se uno disegnasse in una tavola un’unica cittadina.
  Io non ho mai visto un simile peplo di Atena
  che recasse ogni immagine ben fatta, policroma e precisa,
  quale ho contemplata questa soave Geografia,
  ben disposta, ben ordinata, e veritiera secondo molti testimoni
  che di tanti uomini hanno visto le città e hanno conosciuto la mente.
  È già capitato che uno, alla vista di un prato fresco d’acque,
  rigoglioso di fiori primaverili, dilettasse la propria vista
  e gioisse nel cuore mescolando alla gioia una grande meraviglia,
  senza trarre in séguito da ciò alcun guadagno.
  Ma se qualcuno butterà l’occhio, appoggiando la mente curiosa
  su questa Geografia, forse non avrà a rimproverarsi:
  con poca fatica infatti avrà assimilato di tutta la terra
  la forma, la posizione, i rapporti reciproci di ciascun luogo,
  le foci dei fiumi, le strade dei monti e delle città,
  tutte le terre che abitano i popoli, e Anfitrite con le isole.
  Ma una cosa ti dirò, e tu, chiunque tu sia, mettitela bene in mente:
  non t’inganni il sacro nome della poesia,
  se non vedrai qui la profonda corrente dell’oceano
  cingere l’intera terra con impeti infiniti:
  infatti i poeti sono soliti celare la verità
  con parole menzognere e dietro favole strane.
  Ma tu, ti esorto, credi soltanto alle ricerche di Tolomeo,
  perché egli è un uomo fededegno, il migliore degli uomini,
  né in alcun modo io potrò paragonarlo a Dionisio.
  Di questo abbiamo detto a sufficienza: un’opera di questa importanza,
  nascosta per anni innumerevoli, non ha mai avuto in sorte
  un amante che, dotato di un cuore amante del bello, abbia desiderato
  portarla alla luce per mezzo delle proprie benevole cure.
  Ma il valore del grande imperatore coronato da Dio,
  Andronico, gloriosa guida dei Romani
  (lui che è tale quale un sincero amico dei Romani forgerebbe,
  in piena libertà di pensiero, l’immagine del modello di un sovrano),
  si affrettò a esortare a tal fine un uomo divino,
  che la città di Alessandro ebbe come pio pastore,
  in quanto era saggio ed esperto di regioni remote:
  e per questo egli si sobbarcò a una grande fatica,
  e con intelligenza e saggezza la portò a compimento,
  pregando Dio re di ampliare nuovamente i confini
  della terra dei Romani, quali erano sotto i precedenti imperatori.
  Ma salute a te, grande, sublime potere degli Ausonî,
  tu che vanti lo splendore delle Grazie e l’amicizia delle Muse,
  perché ai tempi tuoi un’opera così importante è riapparsa,
  grazie alle nostre fatiche. E tu per via di questo in perpetuo
  riscuoterai fama e gratitudine tra gli uomini che verranno.
  Language
  Italian
  Source(s)
  F. Pontani 2012, Esametri nonniani e mappae mundi: l'epigramma di Massimo Planude per la Geografia di Tolomeo, in C. Gallazzi, B. Kramer, S. Settis (eds.), Intorno al Papiro di Artemidoro. Geografia e Cartografia. Atti del Convegno internazionale del 27 novembre 2009 presso la Società Geografica Italiana. Villa Celimontana, Roma. Colloquium. (vol. 2), Milano, 197-217: 206-207
Comment Apart from mss. Ambr. N 289 sup. and Neap. III C 3, the epigram is also preserved in Ambr. A 119 sup., Par. suppl. gr. 1101, Coisl. Gr. 355 and Matr. Gr. 4621. In these four manuscripts, the epigram does not function as a book epigram.
Bibliography
Number of verses 47
Occurrence(s)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification
 • Vassis ICB 2005, 329: "Maximus Planudes, In Claudii Prolemaei geographiam"
 • Vassis ICB 2011, 226: "Maximus Planudes, In Claudii Ptolemaei geographiam"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/3825
Last modified: 2020-10-22.