Book Chapter
Ioannes Tzetzes en anoniem, Poëtische reacties op Aischylos’ Prometheus

Person(s)
Author
Kristoffel Demoen
Book J. Papy (ed.), 2019, In Vestigiis Magistri. Verjaardagsboek ter ere van professor Andries Welkenhuysen, Leuven
Pages 28-29
Translation(s) of type(s)
Last modified: 2019-07-16.