Verse variants (7)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
οὕτως καὶ τοις γραφουσιν ὁ ὔστατος | στίχος. 2/2 [18695] ὡς ἰδὺ τοῖς πλέουσιν εὔδιος λιμήν f. 245v 898 VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Palat. gr. 44
τοιοῦτο τοῖς γρά|φουσιν ὕστατος | στίχος: 2/2 [22037] ὡς ἡδὺ τοῖς πλέου|σιν εὔδιος λιμὴν f. 354v 10th c. FLORENCE - Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) - Plut. 9, Cod. 3
οὕτω τοῖς γράφουσιν ὁ ὕσ|τατος στίχος:- 3/3 [18867] ὡς ηδὺς ὁ ἄρτος τοῖς πεινῶ|σιν f. 156r 927 JERUSALEM - Patriarchike Bibliotheke - Timiou Staurou 55
κ(αί) τοῖς γράφουσ(ιν) | ὁ ἔσχατος, στίχος ·:· ·:· ·:· 2/2 [17876] ωσπερ τοῖς πεινοσι ὑδύς | ὁ ἄρτος, οὕτω f. 107v 964 VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 1591
οὖτος κ(αὶ) τοις γράφουσην ὀ ἕσχατος στιχος:: 3/3 [21177] ὥσπερ τοῖς πινῶσην ἡδὺς ὁ ἄρτ(ος) f. 192v-193r 1021 PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 375
οὕτω γε τοῖς γράφουσιν ὕστατος στίχοις: 4/4 [25879] Ὡς ἡδὺ νηπίοισι μητρώας πέλει f. 232r 1451-1500 VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Reg. gr. 99
οὕτω γε τοῖς γράφουσιν ὕστατος στίχοις 4/4 [23439] Ὡς ἡδὺ νηπίοισι μητρώας πέλει f. 239r 1476 VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Barb. gr. 166