Verse variants (2)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
ἔνθα πρόδρο|μος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσέδυ 26/33 [21466] ὅς ἂν ἐνίδης τῇ γραφῇ τῇ τῆς βίβλου f. 4v 14th c. PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - Coisl. 291
ἔνθα πρόδρομος, ὑπὲρ ἡμ(ῶν) εἰσέδυ· 26/33 [21467] ὅς ἂν ἐνίδης τῆ γραφῆ τῆ τῆς βίβλου f. 6v-7r 11th-12th c. PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - Coisl. 292