Verse variants (2)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
ὑπὲρ σειρήνων τὰς ὠδὰς ὑπὲρ ὀρφέ(ως) λύραν, 45/62 [22214] νότου βασίλισσα ποτὲ σοφί(αν) σολομῶντο(ς) f. 140v-141v 14th c. VIENNA - Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) - hist. gr. 106
ὑπὲρ σειρήν(ων) τὰς ὠδὰς ὑπὲρ ὀρφέως λύραν, 45/62 [18381] νότου βασίλισσα ποτὲ σοφί(αν) σολομῶντος f. 145r-146r 1312 LONDON - British Library - Arundel 523