Verse variants (4)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
αὐτῆς τα πρῶτα κἂν δοκῆ σοι | τεκνίον, 6/16 [32520] ὁ μὲν σολομῶν ἀσματοψαλμογράφος f. 1v 1364 PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 2915
αὐτῆς τὰ πρῶτα, κἂν δοκεῖ σοι τεκνίον· | 6/10 [21297] Ὁ μὲν σολομὼν ἀσματοψαλμογράφος f. 1v 15th c. MUNICH - Bayerische Staatsbibliothek - gr. 405
αὐτῆς τὰ πρῶτα, κἂν δοκεῖ σοι, τεκνίον, 6/16 [32531] Ὁ μὲν Σολομῶν ᾀσματοψαλμογράφος f. 1r 1501-1510 NAPLES - Biblioteca Nazionale - gr. III AA 3
αὐτῆς τὰ πρῶτα κἂν δοκεῖ | σοι τεκνίον, 6/16 [32528] Ὁ μὲν σολομ(ὼν) ἀσματοψαλμογράφος f. 1r-1v 16th c. PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 2914