Verse variants (4)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
καὶ γὰρ γλυ|(...) (...)έει τῶν χειλέων, 5/16 [32520] ὁ μὲν σολομῶν ἀσματοψαλμογράφος f. 1v 1364 PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 2915
Καὶ γὰρ γλυκύτι ἐκρέει τ(ῶν) χείλεων· 5/10 [21297] Ὁ μὲν σολομὼν ἀσματοψαλμογράφος f. 1v 15th c. MUNICH - Bayerische Staatsbibliothek - gr. 405
καὶ γὰρ γλυκύ τι ἐκρέει τῶν χειλέων 5/16 [32531] Ὁ μὲν Σολομῶν ᾀσματοψαλμογράφος f. 1r 1501-1510 NAPLES - Biblioteca Nazionale - gr. III AA 3
καὶ γὰρ | γλυκύτ(ης) ἐκρέει τῶν χειλέων, 5/16 [32528] Ὁ μὲν σολομ(ὼν) ἀσματοψαλμογράφος f. 1r-1v 16th c. PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - gr. 2914