Verse variants (7)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Manuscript
χάρις (δὲ) πᾶ(σα), τῶ σοφῶ χρυσοστόμω. 5/5 [19299] πολλ(ῶν) πόνων ἔρανο(ς) ἠκριβωμ(έν)ο(ς) f. 8v FLORENCE - Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) - Plut. 8, Cod. 12
χάρις δὲ πᾶσα, τῶι σοφῶι χρυσοστόμωι ※ 5/5 [18819] πολλῶν πόνων ἔρανο(ς) ἠκριβωμένος f. 3v MOSCOW - Gosudarstvennyj Istoričeskij Musej (GIM) - Sinod. gr. 48 (Vlad. 87)
χάρις δὲ πᾶσα· τῶ σοφῶ χρυσοστόμω:- 5/5 [18820] πολλῶν πόνων ἔρανος ἠκριβωμένος f. 3v MOSCOW - Gosudarstvennyj Istoričeskij Musej (GIM) - Sinod. gr. 220 (Vlad. 88)
χάρις δὲ πᾶσα τῷ σοφῷ χρυσοστήμ(ῳ):∙ 5/5 [19709] πολλῶν πόνων ἔρανο(ς) ηκριβωμ(έν)ο(ς) f. 2v OXFORD - Christ Church College 51
χάρις δὲ πᾶσα, τῶ σοφῶ χρυσοστόμω+ 4/4 [18109] πολλῶν πόνων ἔρανος ἠκριβωμένος f. 1v VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Reg. gr. 6
χάρις δὲ πᾶσα τῶ σοφῶ χρυσοστόμω 4/4 [24486] πολλῶν πόνων ἔρανος ἠκριβωμένος f. 2r VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Reg. gr. 6
χάρις δὲ πᾶσα τῶ σοφῶ χρυσοσ(τό)μ(ω): 5/5 [22314] πολλ(ῶν) πόν(ων) ἔρανος, ἠκριβώμενο(ς) f. 10r VENICE - Biblioteca Nazionale Marciana - gr. Z. 495 (coll. 1048)