Type 5303
(formerly typ/3350)

Αἰγλήεις παράδεισος, Μουσῶν ἀγλαὸν ἄλσος,
ἥδε βύβλος τελέθει σοφίην αὐχοῦσα Πλάτωνος.
τὴν χαρίτεσσιν ὑφήνας Βησσαρίων θεοειδὴς
παντοίης σοφίης ὑποθημοσύνας ἐνέπασσεν,
καί μιν ἐπισταμένως πραπίδεσσιν ἑῇσιν ἀρηρὼς
θῆκεν ἅπασι βροτοῖς, μέγ’ ὄνειαρ θαῦμα τ᾽ ἰδέσθαι.
ὃς δή κεν ποθέῃσι Πλάτωνος δόγματα κεδνὰ
ἠδ᾽ ὑψηγορίην στήθεσσιν ἑοῖσι δαῆναι
δεῦρ᾽ ἴτω ἡδυπνόου λειμῶνος ἀπ᾽ ἀθανάτοιο
ἄνθεα δρεψόμενος σοφίης καλὰ τηλεθόωντα,
καί μιν ὀΐω μᾶλλον τέρψεσθαι φίλον ἦτορ
ἐνδυκέως ὅς μιν μετιὼν ἐπὶ θυμὸν ἐρείσῃ
ἢ τέρποιθ’ εὑρὼν ἄφενος καὶ ἀθέσφατον ὄλβον
Ἰνδίη ὅσσα φέρῃσιν ἰδ᾽ Ἀραβίη ἐρατεινή.
τῇ μὲν γὰρ ψυχὴν ὀνίνησιν, τῇ δ᾽ ἄρα σῶμα.
ἤδη καὶ πέπλον εἶδον Ἀθηναίης ἐνὶ βωμῷ
λαμπρόν τ᾽ ἠδ’ ἐρίτιμον, δαίδαλα πάντα φέροντα,
ἀλλ᾽ οὐ τόσσον ἔην δαιδάλμασι κεῖνος ἀγαυός
ὅσσον ἂρ αὐτὴ μαρμαίρησιν βύβλος ἐραννή,
οὐδὲ τόσ᾽ ἔργα ἔην ἀσκητὰ πέπλῳ ἐνὶ κείνῳ
ὁππόσ᾽ ἂρ εἰν αὐτῇ θεοείκελα ἔργα τέτυκται,
τερπνά τε καὶ χαρίεντα Θεοῦ κεν ὑφάσματα φαίης.
ὅσσα γὰρ ἔργ᾽ ἀριδείκετα τῆς φύσιος τελέθοντι
ἠδ᾽ αὖ ὅσσα ὑπὲρ φύσιν Οὐρανίης ἐριτίμου
δῶρα πέλοντι ἰδ᾽ ὅσσα πρὸς ἦθος ῥυθμίζοντι,
ὁππόσα τ᾽ αὖ διαλέξιος ἔκγονα Καλλιόπης τε
πασάων ἐρικυδέα δῶρα, βύβλῳ ἐνὶ τῇδε
εὖ δὴ πάγχυ γε καὶ κατὰ μοῖραν ἅπαντα γέγραπται,
πάντα δ᾽ Ἀληθείης ἱερῆς καλὰ τέκνα πέλοντι.
ταύτῃ καὶ γὰρ χραισμῶν Βησσαρίων θεοειδὴς
τήνδε μάλ᾽ εὐφραδέως συνύφην᾽ ἐριθηλέα βύβλον,
παύσας γραμματολοιγὸν νημερτοκτασιάων
ὃς βοόων μὰψ κοὐ κατὰ μοῖραν ἔριζε Πλάτωνι
οὐδὲν ὅλως εἰδὼς σοφίης ὑποθημοσυνάων.
ἀλλὰ σὺ χαῖρε, Πλάτων, πρόμον αὐχῶν Βησσαρίωνα
δῖον. ὃ δή τοι αἰὲν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνει
ὃς καὶ τήνδε τέτευχε καλὴν δέλτον, μέγα ἔργον
ἠδὲ τεῆς σοφίης μνημήϊον ἐσσομένοισιν.
ἀλλ᾽, ὦ Βησσαρίων μάκαρ, οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε,
σεῖο δ᾽ ἀεὶ φάτις ἄμβροτος οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνοι
οὕνεκά σ᾽ ὑψιμέδων Θεὸς ἄφθιτος αἰθέρι ναίων
ὄλβιον οἷς δώροισι μετ᾽ ἀνθρώποισιν ἔθηκε,
παντοίην ἀρετὴν ἠδὲ κλέος ἐσθλὸν ὀπάσσας.
αὐτὰρ ἐγὼ σέο καὶ μετέπειτα μνήσομαι αἰὲν
σὴν σοφίην, θαμὰ κλείων πᾶσι μετ’ ἀνθρώποισιν
σήν τ᾽ ἀγανοφροσύνην σὴν μειλιχίην τε,
λισσόμενος κρατερὸν Θεόν, ἄμβροτον ἀρχὸν Ὀλύμπου,
ὄφρα τοι ἐς πολέας λυκάβαντας γῆρας ὀπάζῃ
ὄλβιον ἄκρον ἀωτεῦντι σοφίης ἁγνὸν ἄνθος.
Title(s) Ἀνδρονίκου Βυζαντίου ἐπίγραμμα ἐν ἑξαμέτρῳ εἰς τὸ Βησσαρίωνος καρδινάλεως καὶ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ὑπὲρ Πλάτωνος βυβλίον
Text source L. Orlandi, 2023, Andronikos Kallistos: A Byzantine Scholar and His Manuscripts in Italian Humanism, Berlin/Boston: 530-532
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Genre(s)
Person(s)
Poet
Andronikos Kallistos (15th c.) - RGK: I.18, II.25, III.31 - VGH: 30.F - PLP: V.10484
Metre(s) Dactylic hexameter
Subject(s)
Tag(s)
Translation(s)
 • Radiant paradise, dazzling grove of the Muses,
  this book comes into being commending Plato’s wisdom;
  having composed it with the Graces, godlike Bessarion
  weaved suggestions of every kind of wisdom,
  and having adapted it to their soul, he gave it
  to all of mortal men, a great advantage, a wonder to behold.
  If one desires to learn Plato’s
  noble doctrines and the sublimity in his heart,
  go there, to pluck from the sweet-smelling immortal meadow
  the beautiful luxuriant flowers of wisdom,
  and I think his heart would much rather delight in the one
  who sedulously pursues it and plants it in his mind
  than the one who has found wealth and ineffable happiness
  which India and lovely Arabia can offer.
  She delights not only the soul, but also the body.
  I have already seen on the altar Athena’s robe,
  brilliant and venerated, bearing many artful designs,
  but even that with its manifold decorations
  was not as brilliant as this beloved book shines
  and there were not in that robe so many magnificent artworks,
  as the divine ones which are kept in this book,
  the refined and elegant robe, one may say, of God.
  How many prestigious works of nature
  and how many gifts for her from the lot-venerated Urania
  exist and match the character,
  and how many wonderous gifts, sons of the style,
  of Calliope and all the Muses are,
  they all are properly written in this book
  and are sons of the holy Truth.
  For her sake the divine Bessarion
  composed with the highest eloquence this thriving book,
  keeping that disastrous grammarian from slaughtering Truth
  who vainly and improperly quarreled with Plato,
  being wholly unacquainted, as he was, with the precepts of wisdom.
  Therefore rejoice, Plato, trusting the divine Bessarion fighting
  in front. He always wards off shameful ruin from you
  and composed this beautiful book, grand artwork
  and record of your wisdom for posterity.
  And you, blessed Bessarion, health and joy be with you,
  let your immortal fame reach the wide sky,
  because God, ruling on high, immortal, dwelling in heaven,
  placed you blessed among men with these gifts,
  having granted manifold virtue and good fame to you.
  But nevertheless I will forever commemorate
  your wisdom, often celebrating amongst men
  your gentleness and your kindness,
  praying to the almighty Lord ruling immortal over Olympus,
  as long as old age accompany you for many years
  as you pluck the blessed highest holy flower of wisdom.
  Language
  English
  Source(s)
  L. Orlandi, 2023, Andronikos Kallistos: A Byzantine Scholar and His Manuscripts in Italian Humanism, Berlin/Boston: 531-533
 • [35] Hail, o Plato, you who can boast as your first defender the divine
  Bessarion. He averts from you shameful ruin,
  he who has produced this nice book, a big work
  and a memento of your wisdom for future generations.
  O merry Bessarion, health and joy be with thee,
  [40] and may your eternal glory reach the broad sky,
  because the immortal God, ruling on high and dwelling in the sky
  through his gifts made you fortunate amongst men,
  providing you with every virtue and good fame:
  and I shall remember you even in the future,
  [45] celebrating frequently amongst all men your wisdom,
  your gentleness and your kindness,
  when invoking the powerful God, immortal head of the Olymp,
  that he may yield you a happy old age for many years,
  while you cull the choicest, purest flower of wisdom.
  Language
  English
  Source(s)
  G. Zoras, K. Yiavis, F. Pontani 2021, Greece, in F. Pontani, S. Weise (eds.), The Hellenizing Muse: A European Anthology of Poetry in Ancient Greek from the Renaissance to the Present, Berlin / Boston, 31-82: 40
  Comment
  Partial translation: vv. 35-48
Comment The poem also occurs in the manuscripts Laur. Plut. 31.24 (ff. 145r-146r), Laur. Plut. 31.21 (ff. 129r-130r) and Vat. gr. 1373 (ff. 4r-5r), where it does not function as a book epigram.
It also occurs in the 19th-century manuscript Athens, Ἑλληνικὸ Λογοτεχνικὸ καὶ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο, Polybas 237 (f. 13r).
Bibliography
Number of verses 49
Occurrence(s) [22146] ιγλήεις παράδεισος μουσῶν ἀγλαὸν ἄλσος [1466-1468]
VENICE - Biblioteca Nazionale Marciana - gr. Z. 198 (coll. 744) [1466-1468] (f. 1v-2v)
(49 verses)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification Vassis ICB 2005, 17: "Andron. Callistus, In laudem Bessarionis"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/5303
Last modified: 2024-03-05.