Occurrence 22146
(formerly occ/6026)

ἀνδρονίκου βυζαντίου ἐπίγραμμα ἐν ἑξαμέτρα, εἰς τὸ | βησσαρίωνος καρδινάλε(ως), κ(αὶ) π(ατ)ριάρχου κωνσταντινουπόλε(ως) ὑπὲρ πλάτωνος βυβλίον:
 
ιγλήεις παράδεισος μουσῶν ἀγλαὸν ἄλσος
ἥδε βύβλος τελέθει, σοφίην αὐχοῦσα πλάτωνος·
τήν. χαρίτεσσιν ὑφήνας βησσαρίων θεοειδής,
παντοίης σοφίης ὑποθημοσύνας ἐνέπασσεν·
καί μιν ἐπισταμένως πραπίδεσσιν ἑῆσιν ἀρηρὼς,
θῆκεν ἅπασι βροτοῖς μέγ’ ὄνειαρ θαῦματ᾽ ἰδέσθαι·
ὃς δή κεν ποθέησι πλάτωνος δόγματα κεδνὰ
ἠδ᾽ ὑψηγορίην στήθεσσιν ἑοῖσι δαμῆναι,
δεῦρ᾽ ἴτω. ἡδυπνόου λειμῶνος ἀπ᾽ ἀθανάτοιο
ἄνθεα δρεψόμενος σοφίης καλὰ τηλεθόωντα·
καί μιν ὀΐω μᾶλλον τέρψεσθαι φίλον ἦτορ,
ἐνδυκέως ὅς μιν μετιὼν ἐπὶ θυμὸν ἐρείση·
ἢ τέρποιθ’ εὑρὼν ἄφενος καὶ ἀθέσφατον ὄλβον,
ἰνδίη ὅσσα φέρησιν ἰδ᾽ ἀραβίη ἐρατεινὴ·
τῇ μὲν γὰρ ψυχὴν ὀνίνησιν. τῆ δ᾽ ἄρα σῶμα·
ἤδη καὶ πέπλον εἶδον ἀθηναίης ἐνὶ βωμῷ,
λαμπρόν τ᾽ ἠδ’ ἐρίτιμον, δαίδαλα πάντα φέροντα· ||
ἀλλ᾽ οὐ τόσσον ἔην δαιδάλμασι κεῖνος ἀγαυὸς,
ὅσσον ἄρ᾽ αὐτὴ μαρμαίρησι βύβλος ἐραυγὴ·
οὐδὲ τόσ᾽ ἔργα ἔην ἀσκητὰ πέπλῳ ἐνὶ κείνῳ,
ὁππόσ᾽ ἄρ᾽ εἰν αὐτῇ θεοείκελα ἔργα τέτυκται,
τερπνά τε καὶ χαρίεντα· θεοῦ κεν ὑφάσμ(α)τ(α) φαίης·
ὅσσα γὰρ ἔργ᾽ ἀριδείκετα τῆς φύσιος τελέθοντι,
ἠδ᾽ αὖ ὅσσα ὑπὲρ φύσιν· οὐρανίης ἐριτίμου
δῶρα πέλοντι, ἰδ᾽ ὅσσα πρὸς ἦθος ῥυθμίζοντι,
ὁππόσα τ᾽ αὖ διαλέξιος ἔκγονα καλλιόπης τε,
πασάων ἐρικυδέα δῶρα βύβλῳ ἐνὶ τῇδε.
εὖ δὴ πάγχυ γε καὶ κατὰ μοῖραν ἅπαντα γέγραπται·
πάντα δ᾽ ἀληθείης ἱερῆς καλὰ τέκνα πέλοντι·
ταύτῃ καὶ γὰρ χραισμῶν βησσαρίων θεοειδὴς,
τήνδε μάλ᾽ εὐφραδέως συνύφην᾽ ἐριθηλέα βύβλον,
παύσας γραμματολοιγὸν νημερτοκτασιάων·
ὃς βοόων μὰψ κοὐ κατὰ μοῖραν ἔριζε πλάτωνι,
οὐδὲν ὅλως εἰδὼς σοφίης ὑποθημοσυνάων·
ἀλλὰ σὺ χαῖρε πλάτων, πρόμον αὐχῶν βησσαρίωνα,
δῖον· ὃ δήτοι αἰὲν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνει·
ὃς καὶ τήνδε τέτευχε καλὴν δέλτον. μέγα ἔργον,
ἠδὲ τεῆς σοφίης μνημήϊον ἐσσομένοισιν· ||
ἀλλ᾽, ὦ βησσαρίων μάκαρ, οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε·
σεῖο δ᾽ ἀεὶ φάτις ἄμβροτος οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνοι·
οὕνεκά σ᾽ ὑψιμέδων θεὸς ἄφθιτος αἰθέρι ναίων,
ὄλβιον οἷς δώροισι μετ᾽ ἀνθρώποισιν ἔθηκε,
παντοίην ἀρετὴν ἠδὲ κλέος ἐσθλὸν ὀπάσσας·
αὐτὰρ ἐγὼ σέο καὶ μετέπειτα μνήσομαι αἰὲν
σὴν σοφίην θάμα κλείων πᾶσι μετ’ ἀνθρώποισιν,
σήν τ᾽ ἀγανοφροσύνην, σὴν μειλιχίην τε·
λισσόμενος κρατερὸν θεὸν ἄμβροτον ἀρχὸν ὀλύμπου,
ὄφρα τοι ἐς πολέας λυκάβαντας γῆρας ὀπάζη
ὄλβιον, ἄκρον ἀωτεῦντι σοφίης ἁγνὸν ἄνθος: +
Type(s) [5303] Αἰγλήεις παράδεισος, Μουσῶν ἀγλαὸν ἄλσος (49 verses)
Text source DBBE (Autopsy of the manuscript)
Text status Text completely known
Date 1466-1468
Manuscript VENICE - Biblioteca Nazionale Marciana - gr. Z. 198 (coll. 744) [1466-1468]
Place in Manuscript f. 1v-2v
Person(s)
Patron
Basileios Bessarion (1399-1400 - 18/11/1472) - RGK: I.41, II.61, III.77 - VGH: 59.E - PLP: II.2707 (kardinalios)
Scribe
Andronikos Kallistos (15th c.) - RGK: I.18, II.25, III.31 - VGH: 30.F - PLP: V.10484
Palaeographical information Title in red ink. The initial letter is missing.
Contextual information The epigram precedes Bessarion's 'In Calumniatorem Platonis'.
Metre(s) Dactylic hexameter
Genre(s)
Subject(s)
Bibliography
Number of verses 49
Acknowledgements
Creator(s)
Transcriber(s)

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Permalink https://www.dbbe.ugent.be/occurrences/22146
Last modified: 2024-03-05.