Book Chapter
Christophoros Mitylenaios, gedichten 33 en 34 (ed. De Groote)

Person(s)
Author
Floris Bernard
Book T. Scheijnen, B. Verhelst (eds.), 2019, Parels in schrift. Huldeboek voor Marc De Groote, Ghent
Pages 51-53
Translation(s) of type(s)
Type(s)
Last modified: 2019-10-22.