Verse variants (2)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
δέδωκεν χ(ριστὸ)ς | τοῖς ἐμοῖς πό|νοις τέλος· 1/1 [19686] δέδωκεν χ(ριστὸ)ς | τοῖς ἐμοῖς πό|νοις τέλος f. 293r -- (gen.) end of ms. 961 MESSINA - Biblioteca Universitaria - S. Salv. 45
Χρηστ(ὸν) τέλο(ς) δέδωκε τ(οῖς) πόν(οις) λόγο(ς):- 1/1 [21560] Χρηστ(ὸν) τέλο(ς) δέδωκε τ(οῖς) πόν(οις) λόγο(ς) f. 148r 14th c. PATMOS - Mone tou Hagiou Ioannou tou Theologou 322