Verse variants (2)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
ἀντιδιδούς μοι τῶν ὀφειλῶν μου λύσιν. 2/2 [23410] Πρώτιστον εἰσδέδεξο, Σῶτερ, μου μέλος f. 21v 1246-1255 EL ESCORIAL - Real Biblioteca Χ.IV.8
ἀντιδιδοῦσα τῶν ἁμαρτάδων λύσιν. 4/4 [34249] Αἶνον πενιχρὸν ἐκ ῥυπαρῶν χειλέων f. 154r 1246-1255 EL ESCORIAL - Real Biblioteca Χ.IV.8