Type 7048
(formerly typ/4953)

Βίβλος Πατρικίοιο θεουδέος ἀρητῆρος,
ὃς μέγα ἔργον ἔρεξεν, Ὁμηρείης ἀπὸ βίβλου
κυδαλίμων ἐπέων τεύξας ἐρίτιμον ἀοιδὴν,
πρήξιας ἀγγέλλουσαν ἀνικήτοιο Θεοῖο·
ὡς μόλεν ἀνθρώπων ἐς ὁμήγυριν, ὡς λάβε μορφὴν
ἀνδρομέην καὶ γαστρὸς ἀμεμφέος ἔνδοθι κούρης
κρύπτετο τυτθὸς ἐών, ὃν ἀπείριτος οὐ χάδε κύκλος·
ἠδ’ ὡς παρθενικῆς θεοκύμονος ἔσπασε μαζὸν
παρθενίοιο γάλακτος ἀναβλύζοντα ῥέεθρον·
ὡς κτάνεν Ἡρώδης ἀταλάφρονας εἰσέτι παῖδας,
νήπιος, ἀθανάτοιο Θεοῦ διζήμενος οἶτον·
ὥς μιν Ἰωάννης λοῦσεν ποταμοῖο ῥεέθροις·
ὥς τε δυώδεκα φῶτας ἀμύμονας ἔλλαβ’ ἑταίρους·
ὅσσων τ’ ἄρτια πάντα Θεὸς τεκτήνατο γυῖα,
νούσους τ’ ἐξελάσας στυγερὰς βλεφάρων τ’ ἀλαωτύν·
ἠδ’ ὅπ<π>ως ῥείοντας ἀπέσβεσεν αἵματος ὁλκοὺς
ἁψαμένης ἑανοῖο πολυκλαύτοιο γυναικός·
ἠδ’ ὅσσους μοίρῃσιν ὑπ’ ἀργαλέῃσι δαμέντας
ἤγαγεν ἐς φάος αὖθις ἀπὸ χθονίοιο βερέθρου·
ὥς τε πάθους ἁγίου μνημήϊα κάλλιπεν ἄμμιν·
ὥς τε βροτῶν ὑπὸ χερσὶ τάθη κρυεροῖς ἐνὶ δεσμοῖς,
αὐτὸς ἑκών· οὐ γάρ τις ἐπιχθονίων πολεμίζοι
ὑψιμέδοντι Θεῷ, ὅτε μὴ αὐτός γε κελεύοι·
ὡς θάνεν· ὡς Ἀΐδαο σιδήρεα ῥῆξε θύρετρα,
κεῖθεν δὲ ψυχὰς θεοπειθέας οὐρανὸν εἴσω
ἤγαγεν ἀχράντοισιν ὑπ’ ἐννεσίῃσι τοκῆος,
ἀνστὰς ἐν τριτάτῃ φαεσιμβρότῳ ἠριγενείῃ
ἀρχέγονον βλάστημα Θεοῦ γενετῆρος ἀνάρχου.
Title(s) Ὑπόθεσις τῶν Ὁμηροκέντρων
Text source P. Waltz, 1928, Anthologie Grecque. Tome I: Anthologie palatine, Livres I-IV (vol. 1), Paris: 44-45
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Genre(s)
Metre(s) Dactylic hexameter
Subject(s)
Tag(s)
Translation(s)
 • The book of Patricius, the God-fearing priest, who performed a great task, composing from Homer’s book a precious song of illustrious verses, proclaiming the deeds of the invincible God: how he came into the company of men, how he took human form, and was hidden, a little child, in the blameless womb of a maiden, he whom the infinite universe could not contain; and how he sucked from the breast of a virgin, once pregnant with a god, the stream of virgin milk it spouted; how Herod, in his folly seeking the death of the immortal God, slew the still innocent children; how John washed him in the river’s stream; how he took twelve excellent men as his companions; the limbs of how many God made whole, driving out loathsome diseases and blindness of eyes; and how he stopped the running stream of blood in the weeping woman who touched his robe; and how many who had succumbed to cruel fates he brought back to the light from the depths of the earth; and how he left us memorials of his holy suffering; and how by the hands of men he was tortured by cruel bonds, by his own will, for no earthly man could war with God who rules on high unless he himself decreed it; how he died; how he burst the iron doors of Hades, and led from there into heaven by the immaculate command of his father the faithful spirits, having arisen on the third morning that brings light to mortals, the original offspring of God the father, who has no origin.
  Language
  English
  Source(s)
  W. Paton, M. Tueller, 2014, The Greek Anthology. Books 1-5 (vol. 1), Cambridge: 75-77
 • Voici le livre du pieux prêtre Patricius, qui a mené à bien une grande oeuvre en composant avec les poèmes d'Homère un chant précieux, formé de vers illustres, qui célèbre les actes du Dieu invincible: comment il est venu dans la société des hommes; comment il prit une forme humaine et se cacha dans le sein d'une vierge immaculée, en se faisant tout petit, lui qu'un cercle infini n'avait pu jusque-là contenir; puis, comment il suça la mamelle de la vierge qui avait conçu un dieu, source d'où jaillissaient les flots d'un lait virginal; comment Hérode mit à mort des enfants encore en bas âge: l'insensé, qui cherchait à faire périr un dieu immortel; comment Jean le baptisa dans les eaux du fleuve; comment il prit pour compagnons douze hommes irréprochables; à combien d'infirmes le dieu rendit l'usage de tous leurs membres, en chassant leurs odieuses maladies ou la cécité de leurs yeux; puis, comment il arrêta les flots de sang que perdait une femme gémissante, dès qu'elle eut touché ses vêtements; combien de gens domptés par un destin rigoureux il ramena au jour du fond des abîmes souterrains; comment il nous a laissé des souvernirs de sa sainte passion; comment il fut, par des mains de mortels, étendu dans des liens cruels, - de son plein gré, car nul parmi les habitants de la terre ne pourrait lutter contre un dieu tout-puissant, si lui-même ne le voulait ainsi; comment il mourut; comment il brisa les portes de fer de Hadès et comment, par les ordres augustes de son père, il ramena des enfers au ciel les âmes des hommes pieux, étant ressuscité à la troisième aurore qui éclaira les mortels, lui, le rejeton qu'engendra au commencement des temps le Dieu qui n'avait pas eu de commencement.
  Language
  French
  Source(s)
  P. Waltz, 1928, Anthologie Grecque. Tome I: Anthologie palatine, Livres I-IV (vol. 1), Paris: 44-45
 • Dies ist Patrikios' Buch, des göttlichen Priesters; ein großes
  Werk vollendete er, aIa aus den Homerischen Büchern
  er einen kostbaren Sang von herrlichen Versen geschaffen,
  drin er die Taten verkündet des unbezwinglichen Gottes:
  Wie er zum Volke der Menschen gekommen, wie Menschengestalt er
  annahm und wie er, im Schoße der reinen Jungfrau verborgen,
  klein nun geworden, er, den ein unendlicher Kreis nicht umfaßte;
  wie er am Busen der Jungfrau, der Gottesgebärerin, saugte,
  draus von jungfräulicher Milch ein sprudelndes Bächlein gekommen;
  wie Herodes die Kinder, die schuldlos noch waren, getötet,
  er, der töricht versucht, den unsterblichen Gott zu verderben;
  wie in der strömenden Flut des Flusses Johannes ihn taufte,
  wie er zwölf treffliche Männer zu Jüngern genommen, wie vielen
  Gott die sämtlichen Glieder gesund wieder machte, indem er
  schreckliche Leiden vertrieb und heilte die Blindheit der Augen;
  wie einem klagenden Weib, das einst das Gewand ihm berührte,
  er des Blutes fließenden Strom zur Beruhigung brachte
  und wie viele er dann, die ein grausiges Schicksal bezwungen,
  aus den Tiefen der Erde zum Lichte herauf wieder führte;
  wie an sein heiliges Leiden Erinnrung er uns hinterlassen;
  wie ihn die Hände der Menschen an furchtbare Bande gebreitet
  mit seinem Willen; denn keiner der Irdischen stritte mit einem
  hochgebietenden Gott, wenn dieser nicht selbst es geböte;
  wie er dann starb, wie er brach die eisernen Pforten des Hades
  und auf den unbefleckten Befehl seines Vaters von dorther
  all die Seelen, die frommen, hinauf zum Himmel entführte;
  wie er dann aufstand am dritten, den Sterblichen leuchtenden Tage,
  vorzeitgeborener Sohn des Gottes, des zeitlosen Vaters.
  Language
  German
  Source(s)
  H. Beckby, 1965, Anthologia Graeca. I-VI (vol. 1), München: 177-179
Comment Schembra (2007: CXXXVIII) mentions that the epigram can be found in several manuscripts, but does not specify which ones.
Bibliography
Number of verses 28
Occurrence(s) [26572] Βίβλος πατρικίου θεοειδέος ἀρητῆρος [10th c.]
PARIS - Bibliothèque Nationale de France (BNF) - suppl. gr. 388 [10th c.] (f. 2r-2v)
(27 verses)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/7048
Last modified: 2021-02-20.