Type 5714
(formerly typ/3745)

Τέρπεό μοι κρατερῶν καμάτων ἐγκύμονα βίβλον
ἣν πάρος Ἀδριανὸς μὲν ἄναξ ἔχεν ἐν πολέμοισι,
κρύψε δ’ ἀεργίη χρόνον ἄσπετον ἐγγύθι λήθης·
ἀλλ’ ὑπὸ καρτερόχειρος Ἀναστασίου βασιλῆος
ἤλυθον ἐς φάος αὖθις, ἵνα στρατιῇσιν ἀρήξω.
Οἶδα γὰρ ἀνδροφόνου κανόνας πολέμοιο διδάσκειν,
οἶδα δέ, πῶς μετ’ ἐμεῖο καὶ ἑσπερίης χθονὸς ἄνδρας
καὶ Πέρσας ὀλέσεις καὶ αἰνομόρους Σαρακηνοὺς
καὶ θοὸν ἱπποκέλευθον ἀρειμανέων γένος Οὔννων,
πετράων τ’ ἐφύπερθεν ἀλυσκάζοντας Ἰσαύρους·
πάντα δ’ ὑπὸ σκήπτροισιν Ἀναστασίοιο τελέσσω,
ὃν καὶ Τραϊανοῖο φαάντερον ἤγαγεν ἡώς.
Title(s) Εἰς βίβλον Τακτικῶν Ὀρβικίου ἀπὸ ὑπάτων· ἦν δὲ ἡ βίβλος πόνημα Ἀδριανοῦ βασιλέως ἢ, ὡς ἄλλοι τινές, Τραιανοῦ Καίσαρος
Text source A. Dain 1968, Urbicius ou Mauricius, Revue des Études Byzantines, 26, 123-136: 125-126
Text status Text completely known
Editorial status Critical text
Genre(s) Text-related epigram
Metre(s) Dactylic hexameter
Subject(s)
Tag(s)
Critical Notes 1 Τέρπεό ] Δέρκεό Paton, Beckby, Waltz
6 κανόνας ] καμάτους Paton, Beckby
7 χθονὸς ] ἁλὸς Paton, Beckby
12 ἡώς ] αἰών Paton, Beckby, Waltz
Translation(s)
 • Look on me, the book pregnant with vigorous toil, the book that the Emperor Hadrian had by him in his wars, but which for ages lay disused and nearly forgotten. But Anastasius, our powerful emperor, brought me to light again, that I might help his campaigns. For I can teach the labours of murderous war; and I know how, with me, thou shalt destroy the men of the western sea, and the Persians, and the doomed Saracens, and the swift cavalry of the warlike Huns, and the Isaurians taking refuge on their rocky summits. I will bring all things under the sceptre of Anastasius, whom time brought into the world to outshine even Trajan.
  Language
  English
  Source(s)
  W. Paton, 1917, The Greek Anthology. Book 9 (vol. 3), Cambridge: 109-111
 • Prends-moi agrément à lire une oeuvre grosse de valeureux travaux,
  que jadis l’ empereur Hadrien avait avec lui à la bataille et que la négli
  gence cacha pendant un temps infini dans un état proche de l’oubli.
  Mais, sous l’ instigation de l’empereur Anastase à la main puissante,
  je vins de nouveau à la lumière pour être utile dans les combats. Je sais
  en effet enseigner les lois de la guerre tueuse d'hommes. Je sais aussi
  comment avec mon aide tu pourras détruire les soldats de la terre d᾽Hespérie,
  les Perses, les Saracènes, au triste destin, la race impétueuse et
  cavalière des Huns passionnés pour Ares, et les Isauriens qui cherchent
  à fuir du haut des rochers. Je ramènerai tout sous le sceptre d Anastase
  que notre âge a produit, plus illustre que Trajan lui-même.
  Language
  French
  Source(s)
  A. Dain 1968, Urbicius ou Mauricius, Revue des Études Byzantines, 26, 123-136: 126
 • Considère, je te prie, ce livre tout plein de rudes travaux, qu'autrefois l'empereur Adrien emportait dans ses campagnes, et que l'inaction a caché si longtemps, le faisant presque oublier; mais, par ordre de l'empereur Anastase au bras puissant, j'ai reparu à la lumière, pour venir en aide aux armées. Je sais en effet enseigner les règles de la guerre tueuse d'hommes, je sais comment, avec moi, tu anéantiras les hommes de la terre occidentale, les Perses, les Sarrasins infortunés, la race rapide, toujours à cheval, des Huns belliqueux, et les Isauriens qui vous échappent au sommet des rochers. Je soumettrai tout au sceptre d'Anastase, que notre âge a produit, plus illustre que Trajan même.
  Language
  French
  Source(s)
  P. Waltz, 1957, Anthologie Grecque. Tome VII: Anthologie palatine, Livre IX, Épigrammes 1-358 (vol. 7), Paris: 83-84
 • Schau dieses Buch dir an, das voll ist von Mühe und Arbeit,
  das Kaiser Hadrian einst in Kriegen bei sich getragen,
  doch in der endlosen Zeit ein Leichtsinn fast völlig vergessen.
  Dann aber brachte mich doch Anastasios' kraftvolle Herrschaft
  wieder zum Lichte herauf, daß Heeren ich hilfreich mich zeige.
  Denn ich verstehe, die Werke des mordenden Krieges zu lehren,
  weiß auch, wie du mit mir die Männer des Westmeers, die Perser
  und die fruchtbare Schar sarazenischer Krieger vernichtest
  und den reisigen Stamm der stürmischen, wütigen Hunnen
  und der Isaurier Volk, die hoch auf die Felsen sich flüchten.
  Alles beug ich hinfort Anastasios' fürstlichem Szepter,
  den der Äon zum Glanz, noch lichter als Trajan, geführt hat.
  Language
  German
  Source(s)
  H. Beckby, 1965, Anthologia Graeca. IX-XI (vol. 3), München: 129
Comment
Bibliography
Number of verses 12
Occurrence(s) [22995] τέρπεό μοι κρατερῶν καμάτων ἐγκύμονι βίβλω [901-1025]
MILAN - Biblioteca Ambrosiana B 119 sup. [959] (f. 96v)
(12 verses)
Acknowledgements

The credits system has been implemented in 2019. Credits from before the new system was in use might be incomplete.

Identification
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/5714
Last modified: 2020-12-02.