Type 3153
(formerly typ/1276)

Καὶ τόδ᾽ ἀγλαὸν ἔργον ἀνδρὸς σάφα τιμήεντος·
Ἀραμένου κῦδος· ἀφαυρὸν δ᾽ οὔτι ἐν οἷσπερ·
Οὔ ποτε λῆξε φέρτατα νοέων ἰδὲ δρῶν τε·
Τῆσδε μονῆς ἕνεκα θεοδμήτου·
ἧς οὐρανὸν δόξα· γαίαν δ᾽ ἅμα ἔπεισιν ἅπασαν ἅμα·
Οὔρεος Ἄθω ἀκρωτάτου δὴ τελέθοντος·
Ἣν Ἀθανάσιος ἱδρύσατο μέγα φὼς θεῖος.
Καὶ τόδε μέντοι θέσκελον ἀρετῆς σῆμα τοῦδε·
Βίβλων θεσφάτων γε ἔρως ἠδαφοσίωσις.
Τὸν καὶ ἀπαναινόμενον σφῶν προστασίην τε·
Λίσσετο δέξασθαι πλεῖστα καὶ πείθει, τήνδε·
Πληθὺς θείη ἀνδρῶν μακάρων ὀλβίων·
Καὶ μέντοι σφόδρα ὅ γ᾽ ἑκόντων προὔστην ἄκων·
Ἰγνατίοιο δ᾽ ἔνεστι κλῆσις θείου τῶδε +
Editorial status Not a critical text
Genre(s) Scribe-related epigram
Metre(s) Dactylic hexameter
Bibliography
Number of verses 14
Occurrence(s) [18966] Καὶ τόδ᾽ ἀγλαὸν ἔργον ἀνδρὸς σάφα τιμήεντος [1316]
ATHOS - Mone Megistes Lauras Ε 182 (Eustratiades 644) [1316] (f. 356r)
(14 verses)
Identification Vassis ICB 2005, 386: "Librarii subscr. (Ath. Laur. E 182/356r)"
Permalink https://www.dbbe.ugent.be/types/3153
Last modified: 2019-05-19.