Κατάλογος περιεχομένων χειρογράφων της Ιεράς Μονής Ιβήρων του Αγίου Όρους (αριθ. 400-450)

Person(s)
Author
Panagiotis Manafis
Supervisor
Vasilis Katsaros
Year 2011
City Thessaloniki
Institution Aristotle University of Thessaloniki
External links Docplayer
Manuscript(s)
Occurrence(s)
Type(s) [4214] Δῶρον μὲν Θεοῦ Ἰωακειμ δ' ὁ πόνος (bibliography)
Comment Unpublished Master's dissertation.
Last modified: 2022-12-05.