Verse variants (2)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
+ βροντὴ λογ(...) τ(ὰς) ἐμ(ὰς) κτυπεῖ φρέ(...) 1/4 [25873] βροντὴ λογ(...) τ(ὰς) ἐμ(ὰς) κτυπεῖ φρέ(...) f. 265r 13th-14th c. ATHOS - Mone Batopediou 960 (olim 758)
βροντὴ λογικὴ τὰς ἐμὰς κτυπεῖ φρένας∙ 1/4 [21926] βροντὴ λογικὴ τὰς ἐμὰς κτυπεῖ φρένας f. 175r 1376-1400 TIRANA - Arkivat e Shtetit - Fonds Kodikët e Shqipërisë 488 Dosjes 12