Verse variants (2)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Occurrence Date Manuscript
τοῦ δ' ἀστραπῆς φαίνοντα τὰ φάη πλέον: 3/3 [23763] Ὁρᾶς τὰς ὀφρῦς, πῶς συνῆξεν ὡς νέφη f. 90v 14th c. METEORA - Mone Metamorphoseos 543
Τοῦ δ' ἀστραπῆς φαίνοντα τὰ φάη πλέον: 3/3 [24995] Ὁρᾶς τὰς ὀφῦς π(ῶς) συνῆξεν ὡς νέφη f. 96r 15th c. ATHOS - Mone Megistes Lauras Ω 16 (Eustratiades 1826)