Manuscript
EL ESCORIAL - Real Biblioteca Ψ.IV.14

Content Scientia   > Medica  
Date 1298
Bibliography G. de Andrés Martínez, 1967, Catálogo de los codices griegos de la Real Biblioteca de El Escorial. Códices 421-649 (vol. 3), Madrid: 99-100
Identification Diktyon (Pinakes), 15259
Occurrences f. 358v [23313] Τῶ συντελεστῆ τῶν καλῶν Θ(ε)ῶ χάρης [1298]
Acknowledgements
Creator(s)
Contributor(s)
Last modified: 2019-05-20.