Book
The Treasures of Mount Athos. Illuminated Manuscripts: Miniatures, Headpieces, Initial Letters
The monasteries of Megistes Lavras, Pantokratoros, Docheiariou, Karakalou, Filotheou and St. Paulou.

Person(s)
Author
Year 1979
City Athens
Publisher Ekdotikē Athēnōn
Volume 3
Total volumes 4
Other volumes See The Treasures of Mount Athos. Illuminated Manuscripts: Miniatures, Headpieces, Initial Letters
Vassis abbreviation
Last modified: 2023-11-22.