Verse variants (6)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Manuscript
τῶν κακοδόξ(ων) τὰς βεβήλ(ας) αἱρέσ(εις):- 16/35 [19177] πρόγραμμ(α) βίβλου τῆσδε τῆς τῶν δογμάτων f. 1r FLORENCE - Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) - Plut. 6, Cod. 10
τῶν κακοδόξων τὰς βεβήλ(ους) αἱρέσ(εις)· 15/34 [21164] Ἀλεξίου φρόντισμα (καὶ) γλυκὺς πόνος f. 1r MILAN - Biblioteca Ambrosiana C 176 inf.
Τῶν κακοδόξ(ων) τὰς βεβήλους αἱρέ(σεις) 16/30 [17700] Πρόγραμμα βίβλου (τῆσ)δε, τ(ῆς) τ(ῶν) δογμάτ(ων) f. 1v VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Palat. gr. 274
τῶν κακοδόξων τὰς βεβὴλους αἱρέσεις, 16/34 [18120] Πρόγραμμα βίβλου τῆσδε τῆς τῶν δογμάτ(ων) f. 3r-3v VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Reg. gr. 35
τῶν κακοδόξων τὰς βεβήλους αἱρέσεις· 15/34 [26763] Ἀλεξίου φρόντισμα· (καὶ) γλυκὺς πόνος f. 3v-4r VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 666
τῶν κακοδόξων τὰς βεβήλους αἱρέσεις· 15/34 [18014] Ἀλεξίου φρόντισμα καὶ γλυκὺς πόνος f. 1v VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 2172