Verse variants (6)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Manuscript
ἄπερ καταστρέφουσι τείχη δογμάτ(ων):- 11/35 [19177] πρόγραμμ(α) βίβλου τῆσδε τῆς τῶν δογμάτων f. 1r FLORENCE - Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) - Plut. 6, Cod. 10
ἅπερ καταστρέφουσι τείχη δογμ(ά)τ(ων), 10/34 [21164] Ἀλεξίου φρόντισμα (καὶ) γλυκὺς πόνος f. 1r MILAN - Biblioteca Ambrosiana C 176 inf.
Ἅπερ κ(α)ταστρέφουσι τείχη δογμ(ά)τ(ων) 11/30 [17700] Πρόγραμμα βίβλου (τῆσ)δε, τ(ῆς) τ(ῶν) δογμάτ(ων) f. 1v VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Palat. gr. 274
ἅπερ καταστρέφουσι τείχη δογμάτων 11/34 [18120] Πρόγραμμα βίβλου τῆσδε τῆς τῶν δογμάτ(ων) f. 3r-3v VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Reg. gr. 35
ἅπερ, καταστρέφουσι τείχη δογμάτων. 10/34 [26763] Ἀλεξίου φρόντισμα· (καὶ) γλυκὺς πόνος f. 3v-4r VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 666
ἅπερ καταστρέφουσι τείχη δογμάτων, 10/34 [18014] Ἀλεξίου φρόντισμα καὶ γλυκὺς πόνος f. 1v VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 2172