Online lecture: Julie Boeten & Sien De Groot, Verzen uit de marge (gehaald): een introductie op Byzantijnse boekepigrammen (2021-04-28)

This lecture is organised by the Griekenlandcentrum, the centre for Greek studies at Ghent University, and will be given in Dutch.


Abstract

Meer dan tweeduizend jaar na hun ontstaan worden de epen van Homerus, de tragedies van Sophocles en de dialogen van Plato nog steeds gretig gelezen. De teksten zijn vandaag overal beschikbaar, slechts een muisklik of een boekhandel van ons verwijderd. Dat is niet altijd zo geweest: het voortbestaan van de klassieke literatuur is te danken aan het - letterlijke - monnikenwerk van middeleeuwse scribenten, die antieke en vroegchristelijke teksten met de hand kopieerden. Daarom maken de grote namen in deze lezing even plaats voor minder bekende figuren, zoals Joasaph de Zondaar, Theodulus de Monnik en Basilius de Kalligraaf. Vaak lieten deze kopiisten tijdens hun werk verzen achter in de marges van de manuscripten, waarin ze zichzelf presenteren, of de auteur van de hoofdtekst prijzen. Deze gedichten noemen we boekepigrammen. In deze lezing verkennen we de Byzantijnse boekcultuur door de lens van die boekepigrammen. We presenteren de verschillende mensen die verbonden waren met manuscripten - de kopiist en de lezer, maar ook de persoon die voor de productie van het boek betaalde, of het klooster dat het boek later bezat. We tonen bovendien wat boekepigrammen ons kunnen vertellen over de waarde die Byzantijnen hechtten aan het manuscript als object. Op die manier hopen we de wereld rond die onbekende middeleeuwse handschriften wat meer tot leven te wekken.


Practical information

Date & time: Wednesday 28 April 2021, 5:00pm (UTC+2, CET)

No registration required. The lecture is freely accessible via Bongo Virtual Classroom: https://bongo-eu.youseeu.com/sync-activity/invite/669978/2cf0c3d04330687d7157f521aa90e52d?lti-scope=d2l-resource-syncmeeting-list.